Privacy beleid

3. Privacy beloften

We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van jou. Toch is dat soms nodig, bijvoorbeeld om je boekingsbevestiging toe te zenden. Of om jouw gegevens door te sturen naar de beheerder. Casa de Pavo Real behandelt je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.

Dit zijn daarom onze drie privacy beloften:

  1. Je persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.
  2. Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
  3. Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de hieronder omschreven doeleinden.

Naam, adres en woonplaats

Jouw naam wordt opgeslagen omdat wij je liever niet aanspreken met je klantnummer. Jouw adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het afhandelen van je boekingsaanvraag.

Geboortedatum

Wij bewaren jouw leeftijd, zodat wij op de hoogte zijn van je leeftijd. Casa de Pavo Real en beheerder willen namelijk graag weten aan wie hij/zij verhuurt. Casa de Pavo Real wil graag de geboortedatum van de huurder weten voor de identiteitscheck als hij/zij wil gaan verhuren.

E-mailadres

Wij bewaren jouw e-mailadres, zodat we jouw belangrijke berichten over je boekingsaanvraag kunnen sturen.

Telefoonnummer

Wij bewaren jouw telefoonnummer, zodat huurder en verhuurder met elkaar in contact kunnen treden bij het afronden van de boekingsaanvraag. Ook tijdens het verblijf in Casa de Pavo Real kunnen wij contact houden in het kader van hulp, calamiteiten of klantenservice.

Jouw privacy rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb jij de volgende rechten:

  • Het recht op dataportabiliteit (het recht om persoonsgegevens over te dragen).
  • Het recht op vergetelheid (het recht om ‘vergeten’ of ‘verwijderd’ te worden).
  • Recht op inzage (het recht om jouw persoonsgegevens in te zien).
  • Recht op rectificatie en aanvulling (het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen).
  • Het recht op beperking van de verwerking (het recht om minder gegevens te laten verwerken, wanneer mogelijk).
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (het recht op een menselijke blik bij besluiten).
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Onze dienstverlening is er om verhuurders en huurders bij elkaar te brengen en jouw persoonsgegevens beter te beschermen door rechtmatig, behoorlijk en transparant met persoonsgegevens om te gaan. Je kunt ervan uit gaan dat wij dat met jouw gegevens ook doen.

Heb je een vraag of een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met info@casadepavoreal.com